Systeem

Wij spelen al jaren met 30 koppels duiven op nest op het adres van Ben. Verder hebben wij nog 12 kweekkoppels op het adres van Alwie. In ons vlieghok hebben we roosters op de vloer van de oude duiven, zodat er niet telkens moet worden schoon gemaakt. Bij de jonge duiven maken we gebruik van houtsnippers . Één maal per jaar wordt het hok schoon gemaakt.

Het voeren van de duiven is vrij eenvoudig. De oude duiven worden royaal gevoerd , er ligt meestal wel een beetje voer in het hok. Als alles is opgegeten, wordt er weer bijgevuld, 3 of 4 x daags in de zomer. Er is altijd grit/roodsteen en vitamineral op het hok. Dit wordt geregeld ververst. Het voer is meestentijds vliegvoer, wat in de kweekperiode soms wordt aangevuld met kweekvoer. In de ruitijd toevoeging van klein voer, en in de winter een beetje gerst. De jonge duiven worden iets minder royaal gevoerd. Bij het naar binnen roepen moeten ze wel gehoorzamen.

Één maal per week krijgen de duiven badgelegenheid. In de winter worden alle duiven geënt tegen PMV en pokken . De laatste jaren kuren en enten we ook tegen paratyfus. Gekoppeld wordt er meestal rond Maria Lichtmis ( 2 febr.) Alle vliegduiven mogen 1 jong grootbrengen en worden daarna weer gescheiden tot begin of half mei. In april/mei worden alle duiven 5 x mee gegeven met de vereniging , gescheiden dus. Zelf africhten doen we niet of nauwelijks, hoewel sommige gedreven liefhebbers hier wel succes mee lijken te hebben. Wij laten het kaarsje niet aan 2 kanten branden. Onze oude duiven moeten jaarlijks 2 marathonvluchten doen, en de jaarlingen éénmaal. Door dit systeem komt het geregeld voor  dat sommige doffers  op 18-jarige leeftijd nog  jongen voortbrengen.

Reacties zijn gesloten.